Дебатни клуб

Дебатни клуб

Advertisements

Зашто наслов блога – Настава социологије?

Блог сам назвао настава социологије  зато да бих информисао све заинтересоване за социологију,  о садржају предмета. Пре свега ученике и наставнике, али и друге.  На блогу ће бити садржаји везани за наставне и ваннаставне  активности из  социологије  у средњин школама. Предмет интересовања су и прошли и актуелни догађаји и личности, анализа и коментарисање истих, размена  искустава о новим начинима рада у настави (коришћење интернета, дебате, мапа ума, радионица и сл.). Ученици и наставници ће постављати своје прилоге на блогу.  Овим блогом желим да допринесем развоју  креативности, критичности, сарадње  и толеранције  међу ученицима, наставницима и осталима.